Değerlendirme ve Komisyon

     Değerlendirme Komisyonu; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden en az iki, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden bir, Belediyeler adına Büyükşehir Belediyesinden bir, Ticaret ve Sanayi Odasından bir, Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasından bir temsilcinin katılımıyla oluşur. Komisyon, Müdürlük (Gıda ve Yem Şube Müdürü) başkanlığında toplanır.      

  Başvuruda bulunan işyerleri hakkındaki karar, Değerlendirme Komisyonundaki kurumların temsilcilerinin katılımı ile alınır. Ancak gerekli durumlarda bir eksik kurum temsilcisi ile de karar alınabilir. Mavi Yıldız Ödülü, değerlendirmeye iştirak eden kurum temsilcilerinin oybirliği ile verilir. Yukarıda adı geçen kurumlar, yönergenin yürürlüğe girmesini müteakip konu ile ilgili asıl ve yedek temsilcilerinin isim ve unvanını, irtibat telefonlarını Mavi Yıldız Değerlendirme Komisyonu Bürosuna bildirirler. Mavi Yıldız için kurulacak izleme denetim ekibi ise İl Müdürlüğü'nde görevli en az iki resmi kontrol görevlisinden oluşur. Komisyon tarafından değerlendirilecek iş yerlerinde yapılacak incelemenin tarihi, Mavi Yıldız Değerlendirme Bürosunca belirlenir ve önceden, değerlendirmeye katılacak kurumların temsilcilerine ve ilgili işyerine bildirilir.

    Mavi Yıldız için Ek-3'de belirlenen kriterlerin tamamının Mavi Yıldız Değerlendirme Komisyonu tarafından karşılandığına karar verilmesi halinde; söz konusu işletmeler ödül almaya hak kazanacaklardır. Değerlendirme Komisyonu işyerini sektörel bazda değerlendirerek denetim kriterlerinde gerekli esneklik yaklaşımını uygular.

      Tüm kriterleri karşılayamayan işletmeler 60 gün içinde eksikliklerini giderip yeniden talepte bulunmaları durumunda, Mavi Yıldız Adayı olarak, tekrar değerlendirmeye alınırlar.

      İzleme, Mavi Yıldız almaya hak kazanmış işletmelerin kontrolü amacıyla; İl Müdürlüğü tarafından, ilgili sektörün mevsimsel yoğunluğu ve risk değerlendirmesi de dikkate alınarak, yılda en az üç defa habersiz olarak gerçekleştirilir. 

      Mavi Yıldız almaya hak kazanmış işletmelerde daha sonra yapılacak izleme amaçlı denetimlerde, belirlenen kriterleri artık karşılamadığı tespit edilen işletmelerin bu durumları denetim raporunda belirtilir. Daha sonra "Mavi Yıldız Ödülü", değerlendirme komisyonunun onayı ile iptal edilerek geri alınır. Mavi Yıldız kriterlerini kaybeden işletmeye, insan sağlığını doğrudan etkileyen durumlar dışında, denetim ekibi tarafından bir kereye mahsus 30 günü aşmayacak şekilde süre verilebilir. Süre sonunda eksikliklerini gidermeyen işyerinin ödülü aynı prosedürle iptal edilir. 

      Mavi Yıldız Ödülü iptal edilen işletmeye ait reklam, afiş, tanıtım vb. amaçla yapılan tüm yazılı ve görsel yayınlar iptal ettirilir. Ödül alan işletmelerin yayınlandığı internet sayfasından ismi çıkarılır. Ödülü iptal edilen işletme ödül kriterlerini sağladığını beyan ederek tekrar başvuruda bulunabilir.


Mavi Yıldız Ödülü Değerlendirme Komisyonu ;

 

Komisyon Başkanı                 :  Semra Gülten (Gıda ve Yem Şube Müdürü) - İl Gıda Tarım ve 

                                                  Hayvancılık Müdürlüğü

Komisyon Üyesi(Asil)           :  Hatice TORUN  - İl Gıda Tarım Ve  Hayvancılık Müdürlüğü   

                                                  Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Komisyon Üyesi(Yedek)       :  M.Çiğdem KURNAZ  - İl Gıda Tarım Ve  Hayvancılık

                                                  Müdürlüğü  Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Komisyon Üyesi(Yedek)       :  Gülay YENİGÜN  - İl Gıda Tarım Ve  Hayvancılık   

                                                  Müdürlüğü Gıda ve  Yem Şube Müdürlüğü

Komisyon Üyesi(Asil)           :  Prof.Dr. Ahmet Hilmi ÇON – Ondokuzmayıs Üniversitesi

                                                  Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Komisyon Üyesi(Yedek)       :  Doç.Dr. Sadettin TURHAN – Ondokuzmayıs Üniversitesi

                                                  Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Komisyon Üyesi(Asil)           :  Mevlüde ATMACA(Şube Müdürü) – Samsun Büyük Şehir   

                                                  Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İşyeri

                                                  Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü

​Komisyon Üyesi(Yedek)       :  Derya AKCA – Samsun Büyük Şehir Belediyesi Çevre

                                                  Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İşyeri Ruhsat ve Denetim     

                                                  Şube Müdürlüğü

Komisyon Üyesi(Asil)           : Zafer DİLMEN – Samsun Sanayi ve Ticaret Odası

Komisyon Üyesi(Yedek)       : Ali EFTAL – Samsun Sanayi ve Ticaret Odası

Komisyon Üyesi(Asil)           : Yılmaz AYTAŞ – Samsun Lokantacılar, Pastacılar, Tatlıcılar, 

                                                  Pideciler Odası

Komisyon Üyesi(Yedek)       : Osman YAZICI – Samsun Lokantacılar, Pastacılar, Tatlıcılar, 

                                                  Pideciler Odası


Değerlendirme Komisyonunun Serra Otel Denetiminden sonraki değerlendirme toplantısı.jpg 

Değerlendirme Komisyonunun Serra Otel Denetiminden sonraki değerlendirme toplantısıDeğerlendirme Komisyonunun Grand Amisos Otel Denetiminden sonraki değerlendirme toplantısı.JPG

Değerlendirme Komisyonunun Grand Amisos Otel Denetiminden sonraki değerlendirme toplantısıDeğerlendirme Komisyonunun Hampton By Hilton Otel Denetiminden sonraki değerlendirme toplantısı.JPG

Değerlendirme Komisyonunun Hampton By Hilton Otel Denetiminden sonraki değerlendirme toplantısıDeğerlendirme Komisyonunun Venn Butik Otel Denetiminden sonraki değerlendirme toplantısıı.JPG

Değerlendirme Komisyonunun Venn Butik Otel Denetiminden sonraki değerlendirme toplantısı

​​​

''