19.4.2017 / Gösterim Sayısı : 195

Mavi Yıldız Yeniden Venn Butik Otel'de

#Venn_Denetim_2

Samsun Valiliğinin Oluru ile 27 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren "Mavi Yıldız Ödülü Görev ve Çalışma Yönergesi" gereği oluşturulan Değerlendirme Komisyonu, daha önce Maviz Yıldız ödülü verilen otellerde üçer aylık periyotlar halinde yapılması gereken denetimlere devam etmekte ve en son, 12 Nisan 2017 tarihinde Venn Butik Otel'de kontrol ve denetim yapmıştır.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Semra GÜLTEN'in Başkanlığında, Gıda Mühendisliği Fakültesi Bölüm Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ve İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda kontrolörlerinden oluşan komisyon, Venn Butik Otel'in gıda mevzuatında belirtilen kriterleri taşıdığına ve Mavi Yıldız projesinde ödüllü işletme olarak kalmaya devam etmesine karar vermiştir.


''