14.4.2017 / Gösterim Sayısı : 230

Mavi Yıldız Yeniden Serra Otel'de

#Serra_Amisos_komisyon Denetimi

Samsun Valiliğinin onayı ile 27 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Samsun İli sınırları içerisinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgesi olan otellerden, teknik ve hijyenik açıdan gıda mevzuatında belirtilen koşullara özenle uyanları, Samsun Valiliği adına ödüllendirmek, halka duyurmak, dolayısıyla sektördeki diğer işletmeleri de daha iyi koşulları oluşturmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Mavi Yıldız Projesi kapsamında oluşturulan değerlendirme komisyonu çalışmalarına devam etmektedir.

Komisyon, ödül için başvuran işletmelerin denetimini yaparak oy birliği ile ödüle hak kazanıp kazanmadığına karar verdiği gibi, ödül almaya hak kazanmış ve ödülü verilmiş olan işletmelerin üçer aylık periyotlar halinde denetimlerini yaparak ödül için belirlenen kriterleri karşılamaya devam edip etmediğini kontrol eder ve bu kriterleri karşılamadığı tespit edilen işletmenin "Mavi Yıldız Ödülü"nü iptal ederek geri alır.

Mavi Yıldız Yönergesi kapsamında, 7 Nisan 2017 tarihinde bir araya gelen komisyon, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Semra GÜLTEN'in Başkanlığında, Gıda Mühendisliği Fakültesi Bölüm Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ve İl Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda kontrolörleri ile daha önce Mavi Yıldız ödülü verilen Serra Otel'de kontrol ve denetim yapmış ve gıda mevzuatında belirtilen kriterleri taşıdığına ve Mavi Yıldız projesinde ödüllü işletme olarak kalmaya devam etmesine karar verilmiştir.


''