11.8.2016

Kavak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İlçe Müdürü - Ergin TAŞ

 

 

İlçe Müdürlüğünün Görevleri

​İlçe Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için
hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını ​sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımlarını yapmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya
konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​

Personel Listesi

KAVAK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ İSİM LİSTESİ
SIRA NOSİCİL NOADI SOYADIÜNVANI
196-150Ergin TAŞZiraat Mühendisi (İlçe Müdürü) 
284-2829Cemil ÇELİKTENZiraat Mühendisi
32011-11390Ümit YILMAZZiraat Mühendisi
​498-678Ramazan AŞCIZiraat Mühendisi
587-912Ramazan AKMANZiraat Mühendisi
62000-593Fatih DEMİRCİĞLUZiraat Mühendisi
72006-2002Mehmet Fuat CİBELİK Ziraat Mühendisi
82011-3729Murat KÖSE Ziraat Mühendisi
92011-8784Çiğdem DURMAZZiraat Mühendisi
102011-5712Nilgün KIRMACIZiraat Mühendisi
​1198-596Salim KARTAL
Veteriner Hekim 
​122006-830Fidan KARA ERDEDEVeteriner Hekim 
132011-4079Fatih CIRVeteriner Hekim 
​142013-4401Gökhan DAYANVeteriner Hekim 
​15
4/BTAner GÜRELSözleşmeli Veteriner Hekim 
16
86-1240Abdullah AŞANVeteriner Sağlık Teknikeri
​17
84-4047Hüseyin TOPRAKVeteriner Sağlık Teknikeri
18
97-910Abidin  KANBERVeteriner Sağlık Teknisyeni
19
2006-1466Seyit Ahmet KURUVeteriner Sağlık Teknisyeni
20
88-694Ayten YILDIRIM EJDARZiraat Teknikeri
​21
M-6292Halis ARATMemur (Aday-Engelli)
22
M-8174Rafet FURUNCUHizmetli (Ş)
23
İV.01-1469Engin AYVAZİşçi
24
İV.11-1034Özlem ÖZGÜRİşçi
25
GP-10.0703Nejlet ÖZERİşçi (4/C)​

İletişim

Tele​fon
0 362 741 30 43
Faks
0 362 741 30 28
Cep​
0 505 248 33 02
E Posta Adresi
kavak@tarim.gov.tr​ - ergin.tas@tarim​.gov.tr​
''