Staj Başvuru Bilgileri

SAMSUN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi ve
Başvurusu Kabul Edilen Stajyer Öğrencilerden İstenecek Belgeler

--------------------------------------------------------------------------------------------

02.01.2018 - 30.04.2018 tarih aralığında Staj Başvuruları alınacaktır.

02.05.2018 - 11.05.2018 tarih aralığında Staj başvurularının bütçe dahilinde değerlendirilmesi, değerlendirmelerin eğitim birimlerine ve stajyer öğrencilere duyurulması yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerden eğitim gördükleri kurumları vasıtasıyla aşağıdaki belgeler istenir.

  1. Stajyer Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan İl Müdürlüğümüze hitaben yazılmış olan Staj Tarihi, Staj Süresini ve Staj Yapmasının Uygun Olduğunu belirtir yazı (Zorunlu Staj Formu) (Islak İmzalı – Asıl)
  2. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan Fotoğraflı Öğrenci Belgesinin aslı.
  3. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu. (Onaylı – Asıl)
  4. Staj Değerlendirme Formu (1 suret)
  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
  6. Fotoğraf (1 adet)
  7. Nüfus Müdürlüğünden alınan İkametgah Belgesi ve İletişim Bilgileri (Cep Tlf, Ev Tlf, e-posta adresi)
  8. Stajyer öğrencinin kendisine ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Adı, Şube Kodu, Hesap No, IBAN No)

     

NOT : İl Müdürlüğümüz ile stajyer öğrencinin velisi/vasisi veya reşit ise kendisiyle "İşyeri Staj Sözleşmesi" imzalanır.

* Üniversite Öğrencileri:
   1- 2018 Staj Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.
   2- 2018 Stajyer Öğrenci İstenen Belgeler İçin Tıklayınız.
 

UYARI: * Gıda ile ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin yapacakları stajlarda laboratuarda yapma zorunluluğu varsa, kurumumuzda laboratuar bulunmaması sebebiyle staj başvurusu yapmamaları rica olunur.
** İl ve ilçe müdürlüklerinde yapılacak tüm stajların işlemleri İl Müdürlüğümüzde yapılmaktadır. İrtibat için Ercan ADIYAMAN Tel No: 0362 2313700 dahili: 270
''