9.11.2017 / Gösterim Sayısı : 226

Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Düveler Teslim Edildi

#Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Düveler Teslim Edildi

          Bakanlığımız uhdesinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubemizce uygulanmakta olan Genç Çiftçi Projesi kapsamında 19 Mayıs İlçemizde İl Müdürümüz Nail KIRMACI' nın katılımıyla 5 genç çiftçimize her birine 6 adet olmak üzere 30 adet sığır teslim edildi.

          Genç Çiftçi projeleri Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2017 yılında da 2017/10 numaralı tebliğ ile uygulanmaya devam etmektedir.

          İl Müdürümüz Nail KIRMACI 19 Mayıs İlçemizde gerçekleştirilen hayvan dağıtım töreninde dağıtılan hayvanların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, çiftçilerimize ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olması temennisinde bulundu. Ayrıca konu ile ilgili açıklama yaparak şunları söyledi;

          "Genç Çiftçi Projesi kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında, tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30.000,00 ₺'ye kadar hibe ödenmesini kapsamaktadır.

          Bu yıl İlimize tahsis edilen 7.590.000 ₺ ödenek çerçevesinde 253 adet proje sahibi genç çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır. 253 projenin %75' i kadın çiftçilerimizindir.

          Proje kapsamında 126 adet büyükbaş hayvan (sığır) yetiştiriciliği, 11 adet büyükbaş hayvan (manda) yetiştiriciliği, 53 adet küçükbaş hayvan (koyun) yetiştiriciliği, 2 adet küçükbaş hayvan (keçi) yetiştiriciliği, 15 adet büyükbaş hayvancılık (sığır) tesis yapımı ve hayvan alımı, 17 adet arıcılık, 20 adet örtü altı yetiştiriciliği, 8 adet mantar yetiştiriciliği, 1 adet fide, fidan, süs bitkisi yetiştiriciliği olmak üzere 253 projenin uygulamaları devam etmektedir.

           Samsun tarımına ve çiftçilerimize faydalı olacak bu projelerle genç çiftçilerimiz 2016 yılında 7.170.000 TL, 2017 yılında 7.590.000 TL. hibeden yararlanmıştır."  

        2018 yılında da yeni tebliğin Resmi Gazete' de yayımlanmasının ardından mevzuat çerçevesinde yeni başvuru tarihleri açıklanacaktır. İlgilenen çiftçilerimiz ayrıntılı bilgiyi İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki Proje Yürütme Biriminden alabilirler.

''