10.3.2017 / Gösterim Sayısı : 234

Bitki Sağlığı Bilgilendirme Toplantılarımız Devam Ediyor

#Bitki Sağlığı Bilgilendirme Toplantılarımız Devam Ediyor

Bitki Sağlığı   Bilgilendirme Toplantılarımız Devam Ediyor

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün her yıl güncelleyerek yayınladığı  Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında  İlimizde;

 • ​Yapılan tüm işlemler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri  Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu esas olmak yürütülmektedir.
 • Söz konusu kanun esas olmak üzere her yıl bakanlıkça güncellenen talimatlara göre  projeler devam ettirilmektedir.

İl Müdürlüğü olarak temel hedefimiz "Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda " sloganı ile üretici, tüketici ve konuyla ilgili sektör paydaşlarını bilgilendirmektir. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında; İlimizde Bafra ve Çarşamba ovalarının varlığı ve taze sebze, meyve üretimi potansiyeli dikkate  alındığında pestisit kullanımı önem arz etmektedir.

Taze sebze ve meyve üretimi öncelikli olmak üzere bitkisel üretim de kullanılan pestisitlerin; kayıtlı, kontrollü ve ruhsatlı olup beş doğruyu bir arada bulundurması önemlidir. Unutulmamalıdır ki Pestisitler  havayı, toprağı, çevreyi ve bitkiyi etkilemektedir. Kullanılan pestisitlerin  faydalı organizmaları da ortadan kaldırdığını unutmadan "doğru ZAMAN - doğru DOZ - doğru BİÇİM - doğru  ORGANİZMA kullanılacak ürün için doğru İLAÇ"  doğrularını gerçekleştirmemiz gereklidir.

Üreticilerin kullandığı pestisitlerde  izlenebilirliği sağlamak için projeli üretim modelleri (İYİTARIM-ORGANİK TARIM-ENTEGRE ve KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETİMİ vs)  dışında Bakanlık talimatı ile HASAT ÖNCESİ PESTİSİT KALINTI TAKİBİ  projesi devam ettirilmektedir.

2017 yılında  konu ile ilgili talimat yayınlanmış olup;  Önceki yıl cezai işlem gören ve risk gurubu ürün ve  üreticiler hariç meyve için 126  ve sebze  de ise 274 numune olmak üzere toplamda  400 adet numune alınacaktır. Bu kapsamda ;

 • Ticari amaçlı üretim yapan üreticilerimizin mutlaka en yakın İl/İlçe Müdürlüğünden ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ" (Reçete) almaları
 • Kullandıkları pestisitleri mutlaka yetkili kişi yada İl/İlçe Müdürlüğünde REÇETE ettirmeleri
 • Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında İl/İlçe Müdürlüğünce düzenlenen eğitimle "BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULAMA YETKİ BELGESİ"ni almadan zirai mücadele İlacı uygulamamaları
 • Kullandıkları pestisitlerin
  • Son kullanım tarihlerinin geçmemiş olması
  • Etiket bilgisinde mutlaka kullandıkları ürünün ismini okumaları
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olmasına
  • Uygulama dozuna dikkat etmeleri (Çok ilaç kullanımı etkinliği artırmayacağı gibi gereksiz ekonomik kayıp - zararlıların  direnç  geliştirmesi - çevresel kirlilik vs neden olmaktadır.)
  • Pestisitin orijinal ambalajında olması ve ambalajda deformasyon olmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak İl Müdür Vekili Nail KIRMACI ; İl Müdürlüğü olarak kullanılan pestisitlerin kayıt altına alınması, izlenmesi ve tespiti konusunda çalışmaların devam edeceğini   ocak ayı itibarı ile İlçe Müdürlüklerinin de dahil olduğu Eğitim Yayım çalışmalarının devam ettiğini belirtmişlerdir. Üretici Kayıt Defteri ve kullanımı , Pestisit uygulaması ve Hasat Öncesi Pestisit Kalıntısı Takibi, Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yetki Belgesi ve Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanmasında dikkate edilecek hususlar da bilgi paylaşımı olmak üzere 12 İlçede 311 üretici ; Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde Bayi, Üretici Birlikleri ve Sektör paydaşlarının katılım sağladığı toplantılar gerçekleştirilmiştir. İlçe Müdürlüklerimizin de kendi planlamaları dahilinde Köylerde üreticilerimizle gerçekleştirecekleri eğitim toplantılarına üreticilerimizin katılım sağlamaları ve yukarıda sayılan hususlara dikkate etmelerinin kendilerine ve ülke ekonomisine fayda sağlayacağını belirtmişlerdir.​

''