1.3.2017 / Gösterim Sayısı : 510

DOKAP Damızlık Süt Sığırı Ahır Projeleri

#DOKAP Damızlık Süt Sığırı Ahır Projeleri

           Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)  Damızlık Süt Sığırı Hayvancılığı Altyapısının desteklenmesi programı kapsamında projesi ile İl Müdürlüğümüze başvuran ve Bakanlığımız tarafından yatırıma alınan İlimiz Merkez Canik İlçesi Düvecik Mahallesinden Kadir ALBAYRAK , Toplam Proje Tutarı 235.000 TL olan 45 Başlık Damızlık Süt Sığırı Ahır Projesindeki inşaatını tamamlayarak  hayata geçirmiştir.

           Hibe desteği sağlanması töreninde Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail KIRMACI, İl Müdür Yardımcısı Resul KARAKUŞ , Gıda ve Yem Şube Müdürü Semra Gülten, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan ŞANLI ,Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Yapım İşleri Şube Müdürü Hülya KÜNKÜL,Kadastro Müdürlüğü Teknik Elemanları ve Kurum Personellerimizin katılımıyla 28.02.2017 tarihinde düzenlenen törende  konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail KIRMACI ; Doğu Karadeniz Projesi'nin (DOKAP) Bakanlık kaynaklarından İlimizde uygulanan projeleri hakkında bilgi veren Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail KIRMACI ;  Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ; Bu Proje kapsamındaki illerde , mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik etçi ve kombine ırklardan damızlık boğa alımı ve yeni ahır ve ağıl inşaat yatırımlarının desteklenmesini sağlamaktır. Proje kapsamında Bakanlığımızca yayımlanan kriterler doğrulturunda 10 Baş ve 49 Başlık arası yeni yapacakları Büyükbaş Damızlık Süt Sığırı Ahır  inşaatlarına üst limit olarak Proje Toplam Tutarı 294.000 TL. ye kadar olan projelere % 50 Hibe desteği verilebilmektedir. Yine aynı proje kapsamında 100 Baş ve 200 Baş arası yeni yapacakları Küçükbaş ağıl yapımlarına Proje Toplam Tutarı 100.000 TL. ye kadar olan projelere % 50 Hibe desteği verilebilmektedir. İlimizde bu proje kapsamındaki başvurular 31.Mart 2017 tarihine kadar devam edecektir.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki damızlık hayvan alımı projelerinde ; 2014 yılı müracaatlarından devam eden projeler kapsamında,  71 adet işletmeye %80 hibe destekli 71 adet Simental ırkı damızlık boğa dağıtımı yapılmış olup Toplam Yatırım Tutarı 692.000 TL olan proje kapsamında  553.600 TL.Hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2017 yılında 87 üreticimize daha % 80 Hibe Destekli Damızlık Boğa alımı gerçekleştirilecektir.

Yine bu proje kapsamında 73 adet işletmeye 297 adet Damızlık Koç ve Kıl Keçisi dağıtılmış olup yatırım tutarı 445.500 TL olan proje kapsamında % 80 Hibe Desteği olarak 356.400 TL Hibe Ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki  ahır ve ağıl inşaat projelerinde ilimizde ;

2014 yılı 21 adet müracaat olmuş olup 9 adet yatırımcımız Taahhütname imzalamış ve bunlardan  8 adetinin inşaatını tamamlamış 1 adet yatırımcımızın inşaatı devam etmektedir;

2015 yılında 82 adet yatırımcımız müracaatta bulunmuş olup 34 adet yatırımcımız Taahhütname imzalamış ve bunlardan 27 adet yatırımcımız  inşaatını tamamlamış 7 adetinin inşaatı devam etmektedir;

           Toplamda 2014 ve 2015 yılında 35 çiftçimize başvuru süresinden itibaren 18 ay içerisinde projelerini tamamlayan yatırımcımıza Toplam Yatırım Tutarı 9.320.000 TL olan projeler için bu güne kadar 2.666.442,89 TL Hibe Desteği sağlanmıştır.

            2016 yılında ise yatırımcılarımız tarafından 182 adet yeni inşaat ve tadilat proje başvurusu yapılmış , 70 adet asıl, 70 adet yedek olmak üzere 140 adet Yatırımcımızın Projesi  Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülerek onaylanmıştır. Bunlardan 53 adet Yatırımcı projelerini eksiksiz olarak teslim etmiş ve Taahhütlerini imzalamış ve bu projelerin uygulama süreci devam etmekte olup projeleri tamamlanması ile Toplam Yatırım Tutarı: 16.758,000 TL olan bu projeler için  8.226,000 TL. Hibe Desteği sağlanmış olacaktır. Bu Projelerin Ülkemiz , Bölgemiz ve İlimiz hayvancılığına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor , projelerin uygulanmasında emeği geçen İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi personeline teşekkür ediyorum. dedi.

''