6.1.2017 / Gösterim Sayısı : 345

Samsun’da Genç Çiftçi Projeleri Hayata Geçiyor

#Samsun’da Genç Çiftçi Projeleri Hayata Geçiyor

​         Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında 2016/16 numaralı tebliğ ile ilk defa uygulanmaya başlamıştır.

           Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekilimiz Nail KIRMACI konu ile ilgili açıklama yaparak şunları söyledi;

          "Bu proje, kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında, tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30.000,00 TL'ye kadar hibe ödenmesini kapsamaktadır.

          Samsun'da projenin ilk uygulama yılında 8675 başvuru olmuş, İlimize tahsis edilen ödenek çerçevesinde 239 adet proje sahibi genç çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır. Bunlardan 183 adet projenin sahibi de kadın çiftçimizdir.

          Proje kapsamında 134 adet büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 49 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 2 adet kanatlı yetiştiriciliği, 20 adet örtü altı yetiştiriciliği, 8 adet mantar yetiştiriciliği, 7 adet arıcılık, 6 adet bağcılık ve üzümsü bitkiler yetiştiriciliği, 5 adet kapama meyve bahçesi tesisi, 4 adet tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve 4 adet fide, fidan, süs bitkisi yetiştiriciliği olmak üzere 239 proje hayata geçirilmiştir.

          Samsun tarımına ve çiftçilerimize faydalı olacak bu projelerle genç çiftçilerimiz toplam 7.170.000,00 TL. hibeden yararlanmıştır.

         2017 yılında da yeni etap tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından mevzuat çerçevesinde yeni başvuru tarihleri açıklanacaktır. İlgilenen çiftçilerimiz ayrıntılı bilgiyi İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki Proje Yürütme Biriminden alabilirler."

''