6.11.2017 / Gösterim Sayısı : 236

Bafra-Alaçam AT ve TİGH Projesi Kapsamında Fatih Mahallesinde 1.Parselasyon Çalışmaları Askıya Çıkarılmıştır

          İl  Müdürlüğümüzce  yürütülmekte  olan  Samsun  Bafra-Alaçam AT ve  TİGH  Projesi kapsamında  Fatih  Mahallesinde 1.parselasyon planı  çalışmaları  tamamlanmış  olup 01.11.2017 tarihinde mahallinde askıya çıkarılmıştır. 1.Parselasyon Planları 15 gün süre ile askıda kalarak 16.10.2017  tarihinde  askı  süresi  sona erecek olup, Çiftçilerimizin  planlamayı takip  ederek arazilerinin yeni konumlarını öğrenmeleri ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla önem arz etmektedir. 
          Arazilerinin  yeni  planlamasına  itiraz eden maliklerin 15 günlük  askı  süresi  içerisinde dilekçe  ile  itiraz  hakkına sahip olduklarının  arazi  maliklerine bilgilendirilmesi  amacıyla İl Müdürlüğümüz Web sayfasında yayınlanmaktadır.

''