13.9.2017 / Gösterim Sayısı : 749

Sahilkent Mahallesinin 2.Parselasyon Projesi 15 Süre ile Mahallinde Askıya Çıkarılmıştır

     Bafra Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında bulunan Sahilkent Mahallesinin 2.parselasyon projesi 08.09.2017 tarihinden itibaren 15 süre ile mahallinde askıya çıkarılmıştır.
           İlgililere duyurulur.


''