3.5.2017 / Gösterim Sayısı : 1600

Staj Başvurusu Kabul Edilen Üniversiteli Öğrenci Listesi

​Staj başvurusu kabul edilen üniversiteli öğrenci listesini indirmek için tıklayınız.

Not: İl ve İlçelerde staj yapacak tüm öğrenciler, staj başvurusu için gerekli olan tüm evrakları İl Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

SAMSUN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı Staj Uygulama Takvimi ve 
Başvurusu Kabul Edilen Stajyer Öğrencilerden İstenecek Belgeler

02.01.2017 - 28.04.2017 tarih aralığında Staj Başvuruları alınacaktır.

01.05.2017 - 08.05.2017 tarih aralığında Staj başvurularının bütçe dahilinde değerlendirilmesi, değerlendirmelerin eğitim birimlerine ve stajyer öğrencilere duyurulması yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerden eğitim gördükleri kurumları vasıtasıyla aşağıdaki belgeler istenir.

  1. Stajyer Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan İl Müdürlüğümüze hitaben yazılmış olan Staj Tarihi, Staj Süresini ve Staj Yapmasının Uygun Olduğunu belirtir yazı (Zorunlu Staj Formu) (Islak İmzalı – Asıl)
  2. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan Fotoğraflı Öğrenci Belgesinin aslı.
  3. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu. (Onaylı – Asıl)
  4. Staj Değerlendirme Formu (1 suret)
  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
  6. Fotoğraf (1 adet)
  7. Nüfus Müdürlüğünden alınan İkametgah Belgesi ve İletişim Bilgileri (Cep Tlf, Ev Tlf, e-posta adresi)
  8. Stajyer öğrencinin kendisine ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Adı, Şube Kodu, Hesap No, IBAN No)

     

NOT : İl Müdürlüğümüz ile stajyer öğrencinin velisi/vasisi veya reşit ise kendisiyle "İşyeri Staj Sözleşmesi" imzalanır.''