20.4.2017 / Gösterim Sayısı : 680

Bafra Çetinkaya Mahallesinin 1.parselasyon projesi 19.04.2017 tarihinden İtibaren Askıya Çıkarılmıştır

Bafra Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında bulunan Çetinkaya Mahallesinin 1.parselasyon projesi 19.04.2017 tarihinden itibaren 15 süre ile mahallinde askıya çıkarılmıştır.

''