18.4.2017 / Gösterim Sayısı : 1267

Liman Gölü Su Ürünleri İstihsal Hakkı İhalesi İptali

          İlimiz Bafra İlçesi sınırları dâhilinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan Liman Gölünün su ürünleri istihsal hakkının pazarlık usulüyle kiraya verilmesi ile ilgili 19.04.2017 Çarşamba günü yapılması planlanan ihale, İl Müdürlüğümüz Su ve Su Alanı Kiralama Komisyonunun 17.04.2017 tarih ve 2017-İ-7 nolu kararıyla;

          Kızılırmak Deltasındaki Sosyo-Ekonomik; Ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması, habitattaki canlı neslinin azaltılmasına ve ciddi çevre kirliliği ile birlikte uluslararası düzeyde var olan doğal değerlerin kaybedilebileceğine yönelik tereddütler oluşması nedeni ile, ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.

''