12.4.2017 / Gösterim Sayısı : 1383

KKYDP 11.Etap Ekonomik Yatırımların Sonuçları Açıklandı

         KKYDP Ekonomik Yatırımlarda uygun değerlendirilen projelerin tamamı hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

          Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Nail KIRMACI, Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/37) kapsamında,  11.Etap Ekonomik Yatırımlar için yapılan 33 proje başvurusundan, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen ve Bakanlığımıza sunulan 12 projenin tamamının destekleme kapsamına alındığını belirtti. KIRMACI, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 12 projenin toplam proje tutarının 12.193.896,00 TL ve talep edilen hibe miktarının ise 5.894.973,00 TL olduğunu söyledi.

          Proje kapsamında ilimizde bugüne kadar 139 proje hayata geçirilmiş olup, proje toplam tutarı 71.363.510,59 TL , ödenen hibe miktarı ise 31.338.585,50 TL dir. 11.Etap KKYDP kapsamında ilimizde kabul edilen ve yatırıma alınan 12 adet projenin ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Dedi.

      KKYDP 11.Etap Ekonomik Yatırımlar Hibe Sözleşmesi İmzalamaya Hak Kazanan Projeler:

No Başvuru Sahibi Projenin Adı Toplam Proje Tutarı (TL) Hibe Tutarı (TL)
1Paradok Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd.Şti.SERA 1.637.527,00818.764,00
2
Ramazan GünerRamazan Güner   Soğuk Hava Deposu1.069.260,00534.630,00
3Seyhanlar Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Ltd. Şti.Seyhanlar Gıda Susam İşleme Kalitesi ve Kapasitesinin Arttırılması Projesi380.000,00190.000,00
4Yılmaz Fındık Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiYılmaz Fındık İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi1.500.000,00750.000,00
5Aysel CoşkunAysel Coşkun Makine Ekipman Alımı61.500,0030.750,00
6Birgül ÇakırMısır İşleme, Şoklama ve Paketleme Tesisi Projesi741.860,00370.930,00
7Engin YıldırımMisel Şekerleme Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi92.000,0046.000,00
8Has Yapı Merkezi Ltd.ŞtiHayvansal Orijinli Gübre İşleme Tesisi1.678.813,00839.406,00
9Karadaş Yem Hay.İnş.Gıd.Nak.Pet. Ür. San.ve Tic.Ltd.Şti.Yem Fabrikası Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi972.936,00486.468,00
10Karakaya Gübre ve Tarım Ürünleri Tic.ve San. Ltd. ŞirketiTohum İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi2.403.950,001.000.000,00
11Mizagro Mizan Tarım Gıda Nak.İnş.Tic.Ltd.Şti.Tohum Eleme Temizleme İlaçlama ve Paketleme Tesisi1.624.050,00812.025,00
12Mustafa KayaMustafa Kaya Makine ve Ekipman Projesi32.000,0016.000,00
TOPLAM 12.193.896,00 5.894.973,00


HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Hibe sözleşmesi aşamasında; Başvuru esnasında sisteme taranarak girişleri yapılan begelerin asılları ile sistem üzerinde doldurulan belgelerin çıktıları (imzalı/paraflı olacak) hibe sözleşmesi ekinde sunulacaktır.

Hibe sözleşmesi ekinde sunulan bu bilgi ve belgelerin başvuru esnasında sisteme girişleri yapılan bütün bilgi ve belgeler ile uyumlu olması gerekmektedir. İl proje yürütme birimi tarafından uyuşmazlık tespit edilmesi halinde sözleşme imzalanmaz. Belgeler arasındaki uyuşmazlığın hibe sözleşmesinden sonra tespit edilmesi halinde ise hibe sözleşmesi fesih edilecektir. 

-Proje klasörü hazırlanırken hibe sözleşmesi ekleri ayraçlar/indekslerle ayrılmalı ve bunların arasına ayrı bölümler şeklinde konulmalıdır. Destekleyici belgeler başvuru formunda belirtilen sırada her bir destekleyici belge üzerinde isminin yazılı olduğu bir A4 kâğıtla ayrılmış olarak dosyalanmalıdır.

- Projenin eki olan tüm belgeler başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişi tarafından imza/paraflanarak ve ayrı naylon poşetlerde proje klasörünün içine yerleştirilmelidir. Proje klasöründe yeterli yer olmaması halinde mühendislik projeleri ayrı klasörlere konulmalıdır.

 

HİBE SÖZLEŞMESİ AŞAMASINDA VERİLMESİ GEREKEN EK BELGELER

Aşağıdaki belgeler hibe sözleşmesi imzalanmadan önce il müdürlüğüne verilmelidir. Bu belgeleri vermeyen başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

1- Teminat mektubu veya nakit teminatın dekontu

2- ÇED raporu veya muafiyet belgesi. (Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında yeni kapasiteye uygun olmalıdır.) Bu belge çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda istenmez.

3- Tatbikat projesi

4- SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler    

5- Yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icralı ve mahkemelik olmadığına dair tapu müdürlüğünden alınmış güncellenmiş belge

6- Hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca kullandırılmış kredi karşılığı yatırım yerine konulmuş ipotek var ise bankadan alınan güncellenmiş olumlu görüş yazısı

7- Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiliğe ait sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret  sicil gazetesi onaylı sureti.

8- Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretecek tesis için ulusal şebekeye bağlantı ön izin belgesi/çağrı mektubu.

9- Organik ürün amaçlı başvurular için örneği ekte verilen taahhütname (TAAHHÜTNAME)

10- ÇFG biyogüvenlik tedbirlerinde ÇED raporu ve yapı kullanım izin belgesi nihai rapor ile birlikte istenir.

 

''