13.2.2017 / Gösterim Sayısı : 1508

Gökçeboğaz Mahallesi I.Parselasyon Askı Duyurusu

         İl Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Samsun-Bafra-Alaçam A.T ve T.İ.G.H projesi kapsamında DSİ tarafından uygulanacak sulama ve drenaj şebekeleri de göz önünde bulundurularak tüm mahallelerin blok planları hazırlanmıştır.

          Blok planlarına ve çiftçi mülakatlarına dayalı olarak Gökçeboğaz Mahallesinde 1. parselasyon planı çalışmaları tamamlanmış ve 07.02.2017 tarihinde mahallinde askıya çıkarılmış olup 21.02.2017 tarihinde askı süresi sona erecektir.

          Çiftçilerimizin planlamayı takip ederek arazilerinin yeni konumlarını öğrenmeleri ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla önem arz etmektedir. Arazisinin yeni konumundan memnun kalmayan malikler 15 günlük askı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir. Maliklerin bu itirazları 2. Parselasyon askısında değerlendirilecektir.

''